Xem Đụ sextoy mông căng bạn sẽ lên ngay 9 tầng mây Lưu Dụ đứng dậy đi về phía Trương Mẫn, Đứng dậy. Trương Mẫn do dự đứng dậy. Lưu Dụ đưa tay chạm vào âm đạo của Trương Mẫn, ngay khi Trương Mẫn hét lên, hắn đã dùng tất của mình tóm lấy âm đạo ướt át của Trương Mẫn và chạm vào mũi cô. Anh ta khịt mũi và nói, Cái gì thế này. Đừng nói với tôi rằng đó là bệnh bạch cầu của cô. Nó ướt đến mức trông như thể cô vừa đi tiểu vậy. Đó là thứ mà chồng tôi đã phun ra. Tôi là đàn ông, anh ấy không phải là chồng của cô sao. Chồng thực sự của tôi, Zhang Min vội vàng nói.