Chọn bộ Hiếp lồn em gái dâm của diễn viên sếp trưởng Sao có thể nhỏ mọn như vậy. Chỉ là giao lưu thôi, không có gì sai cả. Tôi đã nói. Ừ, bạn nói đúng, tôi chỉ đến để trò chuyện, bạn là đàn ông, bạn nên rộng lượng hơn đúng không. Chỉ có bấy nhiêu thôi. Sau khi vợ tôi nói xong, cô ấy muốn quay người bỏ đi. Tôi kéo cô ấy và lúc này tôi đã khó chịu với cô ấy rồi, tôi giơ tay định đánh cô ấy thật mạnh nhưng tôi dừng lại và nước mắt nhẹ của vợ rơi xuống tay tôi. Anh đánh nhau, anh không phải đàn ông, tôi nói cho anh biết hôm nay anh có chịu nổi hay không, tôi đã quyết định rồi.